Khoan giếng địa chất công trình

Khoan giếng địa chất công trình
Giàn khoan của lại khoan dầu ở biển Đông dẫn nguồn tin từ Tập đoàn dầu khí, sửa giếng khoan giàn khoan hoàn thành khoan thăm dò giếng dầu sâu gần đầu tiên tại biển Đông.

Lãnh đạo tuyên bố, giàn khoan vừa hoàn thành khoan thăm dò giếng dầu tại mỏ siêu sâu ở biển Đông. Giếng này nằm cách về. có độ sâu tính từ mặt nước tới đáy, thực tế giàn khoan khoan sâu tới. Theo quy ước thế giới, giếng dầu cách mặt nước biển hơn thuộc giếng dầu nước sâu, từ trở lên thuộc giếng dầu khí nước siêu sâu

Chi nhánh của công ty thông báo Đây lần đầu tiên công ty điều hành một dự án khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển quốc tế”. Công ty cho biết độ sâu của giếng thăm dò tại lô khoảng mét, trong khi độ sâu của vùng biển tại khu vực khoảng mét.

Công tác khoan tìm được thực hiện với giàn khoan của Nhật Bản. Tiếp đó. Khoan giếng địa chất công trình Vietnam sẽ khoan thêm một giếng thăm dò khác tại lô cũng trong khu vực Nam Côn Sơn.

Tập đoàn của Nga sẽ khoan giếng thăm dò tại lô khoảng, sửa giếng khoan
Hiện công ty đang tham gia 2 dự án thăm dò sản xuất dầu khí ở 2 lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tại lô sở hữu 35% dự án, trong khi ở lô sở hữu án. Tại cả hai lô này, đều giữ vai trò điều hành dự án.
Năm ngoái, sản lượng từ lô 6.1 cung cấp khoảng nhu cầu năng lượng tại Việt Nam. Trữ lượng tại lô 5.3 ước tính khoảng 40 tỷ mét khối khí đốt triệu tấn khí ngưng tụ.

Khoan giếng địa chất công trình cũng sở hữu trên 32% đường ống Nam Côn Sơn vốn cung cấp khí đốt khí ngưng tụ từ các lô ngoài khơi khu vực Nam Côn Sơn tới các máy phát điện trên bờ.

Khoan giếng địa chất công trình, sửa giếng khoan cho biết dự án khoan thăm dò vừa khởi sự tại lô một điển hình của sự hợp tác với các đối tác bao gồm công ty quốc doanh PetroVietnam của Việt Nam tập đoàn dầu khí nước Ấn Độ.

Khoan giếng địa chất công trình Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò dầu khí và cho phép các công ty đầu tư nước ngoài tham gia hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực này. Khoan giếng địa chất công trình…

Bài Viết Liên Quan