bảng báo giá giếng khoan

khoan giếng khảo sát địa chất đáy sông
 • Giá thị trường: Liên hệ

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —–@—–
  báo giá khoan giếng

  Product Description

  Trung tâm khai thác nước
  ngầm Hoàng Anh
  Địa chỉ: Liễu Trì – Mê Linh
  –Mê Linh-Hà Nội
  ĐT: 091,111,8091. 0963,324,820
  https://giengkhoan.net/
  Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2017

  Kính gửi: Quý khách hàng
  Trung tâm khai thác nước ngầm Hoàng Anh trân trọng gửi lời chào lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của Quý khách đến sản phẩm của chúng tôi.
  Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá – nội dung công việc “ Khoan Giếng D140. 12m3 – 20m3/h vách nhựa như sau:

  Bảng Dự Toán Giếng D140 Vách Nhựa

  giếng khoan công nghiệp

  STT Hạng mục công việc Đơn
  vị Khối
  lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

  1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7
  A Khoan giếng bằng máy khoan xoay
  1 Lắp đặt và tháo dỡ khoan lần 1.0 1,000,000 1,000,000
  2 Đường kính D91 m 60.0 100,000 6,000,000
  3 Chi phí vận chuyển Chuyến 2.0 1,000,000 2,000,000
  Tổng 9.000.000
  B doa rộng lỗ khoan và lắp đặt D140
  1 Doa rộng lỗ khoan D110 m 60.0 120,000 7,200,000
  2 Doa rộng lỗ khoan D170 m 45.0 120,000 5,400,000
  3 Công tác thổi rửa giếng khoan Giếng 1,0 3,000,000 3,000,000
  15,600,000
  C Phần Vật tư
  1 ống vách bao D200 m 5.0 350,000 1,750,000
  2 Công tác gia công sét, sỏi chèn m3 2.1 500,000 1,000,000
  3 Ống nhựa D140 class 3 m 45.0 180,000 8,100,000
  4 Ống nhựa D90 class 3 m 15.0 80,000 1,200,000
  5 Nhân công khoan Ống lọc khoan lỗ D10 ống D90 m 12.0 150,000 1,800,000
  6 Côn thu 140×90 cái 1.0 200,000 200,000
  7 dung dịch pentulit kg 1000.0 3,000 3,000,000
  8 mặt bích D140 Cái 1.0 200,000 200,000
  9 Lưới INOX m 12.0 240,000 2,880,000
  10 Dây INOX 1,5mm Kg 5.0 100,000 500,000
  11 Chi phí vận chuyển vật tư Chuyến 2.0 1,000,000 2,000,000
  Tổng 22,630,000
  D PHẦN THIẾT BỊ MÁY BƠM
  1 Cung cấp và lắp đặt máy bơm mastra ITALIA n=4,5kW, v=3800v/ph Cái 1.0 18.500.000 18.500.000
  2 Tủ điện tử bảo vệ bơm Cái 1.0 3,000,000 3,000,000
  3 Cáp điện 3×6 m 45.0 55,000 2,475,000
  4 Cáp bọc nhựa treo bơm m 45.0 17,000 765,000
  5 Ống nhựa D60 class 3 m 40.0 60,000 2,400,000
  6 Cút + Phụ kiện lắp máy Bộ 1.0 1,000,000 1,000,000
  Tổng 28,140,000
  Tổng Cộng (A+B+C+D) 75,370,000
  Thuế VAT + 10% 82,907,000
  Giá Trị làm tròn 83,000,000

  ( Bằng chữ : Tám mươi ba triệu đồng chẵn )
  ( Giá trên đã bao gồm VAT 10%)

  Xác Nhận của chủ đầu tư Trung tâm khai thác nước ngầm
  Hoàng Anh

  khoan giếng theo yêu cầu

  BẢNG GIÁ MÁY BƠM GIẾNG D125

  STT
  Hạng mục công việc đơn
  vị khối
  lượng
  đơn giá
  thành tiền
  Ghi chú
  1 2 3 4 5 6=4×5 7
  2
  máy bơm nước masstra ITALIA 2,2kw
  cái
  1.0
  7,200,000
  7,200,000
  tủ điện tử bảo vệ bơm cái 1.0 2,000,000 2,000,000
  cáp điện 3×5 m 45.0 35,000 1,575,000
  cáp bọc nhựa treo bơm m 45.0 17,000 765,000
  phụ kiện lắp máy bộ 1.0 500,000

  Tổng 12,040,000

  Bài Viết Liên Quan