bảng dự toán giếng khoan

KHOAN GIẾNG MỸ ĐÌNH
 • Giá thị trường: Liên hệ

  Trung tâm khai thác nước
  ngầm Hoàng Anh
  Địa chỉ: Liễu Trì – Mê Linh
  –Mê Linh-Hà Nội
  ĐT: 091,111,8091. 0963,324,820
  Gmail: giengkhoan.hoanganh@gmail.com
  Website: giengkhoan.net

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Product Description

  Trung tâm khai thác nước
  ngầm Hoàng Anh
  Địa chỉ: Liễu Trì – Mê Linh
  –Mê Linh-Hà Nội
  ĐT: 091,111,8091. 0963,324,820
  Gmail: giengkhoan.hoanganh@gmail.com
  Website: giengkhoan.net

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —–@—–

  Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2017

  Kính gửi: Quý khách hàng
  Công ty cổ phần khai thác nước ngầm Khánh Linh trân trọng gửi lời chào lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của Quý khách đến sản phẩm của chúng tôi.
  Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá – nội dung công việc “ Khoan Giếng vách thép D355” độ sâu 75m – 90m , công suất 75m3 – 100m3/h như sau:

  Bảng dự toán 01 giếng D355

  STT Hạng mục công việc Đơn
  vị Khối
  lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

  1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7
  A Khoan giếng bằng máy khoan xoay
  1 Lắp đặt và tháo dỡ khoan lần 1.0 7,000,000 7,000,000
  2 Khoan mở lỗ đường kính m 55.0 200,000 11,000,000
  3 Chi phí vận chuyển Chuyến 1.0 2,000,000 2,000,000
  Tổng 20,000,000
  B Nếu có lưu lượng nước doa rộng lỗ khoan và lắp đặt D355
  1 Doa rộng lỗ khoan D141 sỏi, đá m 55.0 110,000 6,050,000
  2 Doa rộng lỗ khoan D165 sỏi, đá m 55.0 110,000 6,050,000
  3 Doa rộng lỗ khoan D219 sỏi, đá m 55.0 160,000 8,800,000
  4 Doa rộng lỗ khoan D275 sỏi,đá m 55.0 180,000 9,900,000
  5 Doa rộng lỗ khoan D375 sỏi, đá m 55.0 180,000 9,900,000
  6 Doa rộng lỗ khoan sỏi, đá M 35.0 210,000 7,350,000
  7 Doa rộng lỗ khoan D500 sỏi, đá m 35.0 210,000 7,350,000
  8 Công tác thổi rửa giếng khoan HT 1.0 15,000,000 15,000,000
  Tổng B 70,400,000
  C Phần Vật Tư
  1 Công tác gia công sét chèn m3 2.1 1,200,000 2,520,000
  2 Sỏi chèn giếng m3 2.0 1,098,000 2,196,000
  3 Ống thép đen DN355 nối bằng phương pháp hàn m 20.0 1,700,000 34,000,000
  4 Ống thép đen DN273 nối bằng phương pháp hàn m 20.0 1,300,000 26,000,000
  5 Ống đục lỗ, quấn dây , thép đen DN127 nối
  Bằng phương pháp hàn m 20.0 2,500,000 50,000,000
  6 ống lắng thép đen D125, nối bằng
  phương pháp hàn m 5.0 1,100,000 5,500,000
  7 Bích đặc bịt đáy Cái 1.0 1,200,000 1,200,000
  8 Côn chuyển 355/273 Cái 1.0 2,000,000 2,000,000
  9 Côn chuyển 255/127 Cái 1.0 1,500,000 1,500,000
  10 Dung dịch pentulit Kg 300.0 5,000 1,500,000
  11 Lưới Inox m2 5.5 265,000 1.457.500
  12 Dây INOX d2 m 55.0 5,000 275,000
  13 Nhân công khoan lỗ lọc quấn lưới inox m 12.0 200,000 2,400,000
  Tổng C 130,548,500
  D Phần Thiết Bị Máy Bơm
  1 Cung cấp và lắp đặt máy bơm Mastra ITALIA xuất sứ Trung Quốc n=7,5kW, v=3800v/ph Cái 1.0 34,200,000 34,200,000
  2 Tủ điện bảo vệ bơm Cái 1.0 5,600,000 5,600,000
  3 Cáp điện 3×6+1×4 m 45.0 52,000 2,340,000
  4 Cáp bọc nhựa treo bơm m 40.0 22,000 880,000
  5 Ống thép đen DN100 nâng nước m 40.0 650,000 26,000,000
  6 Khoá cáp Inox Cái 4.0 35,000 140,000
  7 Mặt bích thép D355 Cái 1.0 560,000 560,000
  Tổng D 69,720,000
  Tổng Cộng (A+B+C+D) 290,668,500
  Tổng giá trị làm tròn 290,000,000

  ( Bằng chữ : Hai trăm chín mươi triệu đồng )
  ( Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% )

  Xác Nhận của chủ đầu tư
  Trung tâm khai thác nước ngầm

  Hoàng Anh

  Bài Viết Liên Quan