Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước

Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước. Công tác tiêu nước hố móng liên quan đến điều kiện địa chất công trình của khu vực xây
dựng, kích thước hố móng, biện pháp đào móng, khả năng ảnh hưởng đến các công trình lân cận vì
vậy, nó phụ thuộc vào cả ba khâu: khảo sát, thiết kế và thi công. Giải pháp tiêu nước hố móng bằng
cách hút nước từ hệ thống giếng bố trí xung quanh là giải pháp thông dụng, hiệu quả vì có cơ sở lý
thuyết thấm chặt chẽ và thuận lợi trong tổ chức thi công. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đã không
thành công vì một số các nguyên nhân khác nhau. Bằng trường hợp cụ thể của cống Vân Cốc mà tác
giả là người đã quan sát từ khi khởi công, tác giả đã sử dụng phần mềm Modflow tính toán lại và kết
quả đã phù hợp với thực tế. Thông qua trường hợp này tác giả đã phân tích và đưa ra những nhận
định về các nguyên nhân ở trong cả ba khâu khảo sát, thiết kế, thi công có thể làm cho giải pháp tiêu
nước hố móng bằng bơm hút từ hệ thống giếng không thành công Khi xây dựng các công trình nói chung, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện nói riêng thường gặp
trường hợp đáy hố móng đào sâu xuống dưới mực
nước ngầm. Trong trường hợp đó, để có thể xây
dựng cần phải hút nước tháo khô hố móng. Công
tác tiêu nước hố móng có thể thực hiện bằng nhiều
biện pháp khác nhau phụ thuộc vào điều kiện địa
chất công trình, kích thước hố móng, biện pháp
đào móng, khả năng ảnh hưởng đến các công trình
lân cận và nhiều yếu tố khác. Vì vậy cần phải tính
toán cân nhắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả công
việc và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.
Trong những điều kiện cho phép, giải pháp
thường được lựa chọn là hút nước từ hệ thống
giếng bố trí xung quanh hố móng. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước
Giải pháp hút nước từ hệ thống giếng thường
được lựa chọn vì có các ưu điểm cơ bản:
Tạo gradient thuỷ lực ngược với hướng đổ của
mái hố móng, vì vậy, ngăn chặn hiện tượng cát
chảy, xói sụt mái hố móng, cát đùn ở đáy hố móng.
Đáy hố móng thông thoáng, không bị cản trở
bởi hệ thống thiết bị tiêu nước, thuận lợi cho thi
công. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước Chủ động hạ thấp mực nước xuống dưới đáy
hố móng đến độ sâu yêu cầu, bảo đảm đáy hố móng khô ráo, thuận lợi thi công.Giải pháp xử lý tiêu nước hố móng bằng cách hút nước từ hệ thống giếng được thiết kế dựa trên bài toán giếng tác dụng tương hỗ trong. Địa chất thuỷ văn. Theo nguyên lý cộng tác dụng (nguyên lý cộng dòng), khi các giếng bố
trí gần nhau với khoảng cách giữa các giếng a nhỏ hơn hai lần bán kính ảnh hưởng của giếng R thì mực nước trong phạm vi giữa các giếng sẽ bị hạ thấp một giá trị s nhất định. Với các số liệu đã biết như hệ số thấm của đất, kích thước của giếng, khoảng cách lựa chọn giữa các giếng ta có thể chủ động hút nước để hạ thấp mực nước xuống dưới đáy móng. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước

Bài Viết Liên Quan