Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm

Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm. Bài toán có thể giải cho trường hợp dòng
thấm ổn định và không ổn định phụ thuộc vào
thời gian thi công hố móng. Về lý thuyết là như
vậy, tuy nhiên, trong thực tế sản xuất nhiều
trường hợp do các nguyên nhân khác nhau mà
sẽ được phân tích dưới đây, đã không hạ thấp
được mực nước ngầm đến độ sâu yêu cầu. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm
Trong khuôn khổ của bài báo này chúng tôi
trình bày trường hợp cống Vân Cốc mà chúng
tôi được trực tiếp theo dõi từ đầu. Các số liệu
của cống Vân Cốc như sau:
Kích thước của hố móng gồm chiều rộng đáy
móng 53,6m, chiều dài 90m, chiều sâu. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm
Mực nước ngầm cao hơn đáy hố móng. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm
Về địa tầng gồm 5 lớp theo thứ tự từ trên
xuống như sau: Lớp 1 và 2 là sét, á sét nặng pha
dẻo cứng; lớp 3 và 4 cũng là sét, sét trung pha dẻo
cứng; lớp 5 là cát mịn có hệ số thấm. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm
Với các số liệu này đơn vị tư vấn thiết kế đã
sử dụng phương pháp thủ công tính toán thiết kế
hệ thống giếng kim để hạ thấp mực nước. Kết
quả đã bố trí 105 giếng, mỗi giếng sâu 14,6m,
khoảng cách giữa các giếng là 2,7m. Tổng lưu
lượng bơm hút là 3.200m3
ngđ. Sau khi nhận
được đồ án thiết kế, nhà thầu thi công đã triển
khai hút nước từ tháng 10 năm 2003. Sau một
thời gian dài hút nước không tháo khô được hố
móng để thi công nhà thầu đã bỏ cuộc và phải
thay thế nhà thầu mới. Để rút kinh nghiệm và để
đạt được mục đích tháo khô hố móng chúng tôi
đã nghiên cứu đồ án thiết kế trước đây và nhận
thấy rằng việc không tháo khô được hố móng có
thể do tổng hợp của một số nguyên nhân: chọn
độ dài ống lọc và sơ đồ tính thấm không phù
hợp, ống lọc không phù hợp với địa tầng gây
hiệu ứng bước nhảy cao….Một hạn chế lớn của
phương pháp tính thủ công là không cho phép
tính toán với nhiều phương án để lựa chọn. Từ
tất cả những vấn đề trên chúng tôi đã áp dụng
phần mềm Modflow để tính toán thiết kế.
Modflow là phần mềm chuyên dụng được thiết
lập trên cơ sở phương pháp sai phân hữu hạn
của bài toán thấm 3 chiều Nó cho phép giải bài
toán trong thời gian rất ngắn, vì vậy, có thể giải
với nhiều phương án khác nhau. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm
Như trên đã nói, với cơ sở lý thuyết thấm chặt
chẽ việc xác định độ hạ thấp mực nước bảo đảm
tháo khô được hố móng là không có gì khó khăn.
Nhiệm vụ thiết kế là ở chỗ phải tìm được phương
án hút nước với chi phí thấp nhất. Để thực hiện
nhiệm vụ đó chúng tôi tính với các phương án
biến đổi chiều dài ống lọc, độ sâu hạ giếng và
khoảng cách giữa các giếng khác nhau. Để tính
toán chúng tôi chia lưới phần tử hình vuông và
hình tam giác vuông với các cạnh hình vuông 0,5
x 0,5m và cạnh tam giác vuông là 0,5m. Sơ đồ bố
trí giếng xung quanh hố móng, mặt cắt đi qua các
giếng được thể hiện trong các hình sau đây. Khoan giếng công nghiệp hạ mục nước ngầm

Bài Viết Liên Quan