chuyên ngành khoan giếng

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực khoan giếng, khoan khảo sát đo địa vật lý. hãy đến với chúng tôi, quý vị hãy yên tâm về quy trình, công thức và nhất là uy tín tận tấm với khách hàng. Chúng tôi có những thiết bị máy khoan giếng chuyên nghiệp, đo địa vật lý, kỹ sư giầy dặn kinh nhiệm trong ngành.

máy khoan giếng công nghiệp


Sửa chữa giếng khoan
Về vấn đề sửa chữa giếng khoan thì quý vị hãy yên tâm, chúng tôi có những chuyên gia đi sâu về nguồn nước, về cấu tạo của giếng khoan, cho rù giếng khoan của bên minh có là giếng khoan lâu năm vách thép, bị han rỉ, nước ngấm từ địa tầng trên và nhiều trường hợp khó khăn khác vv… Chúng tối cũng hoàn thành trách nhiệm, khắc phục sự cố.

Bài Viết Liên Quan