Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan

Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan. kiểm tra máy bơm: chạy có nóng quá không, tải có đủ không, tháo cánh ra xem có bị tắc không, nếu không có vẫn đề gì chúng ta mới kiểm tra đến giếng khoan. Kiểm tra giếng khoan xem có bị mất nước mồi không, mồi đầy và theo dõi trong xem nước mồi có tụt đi nhiều không nếu vẫn tụt thay van. Đồng thời kiểm tra ren máy xem có hở không, giắc co có bị vỡ không, nếu hỏng thay mới. Giếng hút hồi. Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan
Nguyên nhân hư hỏng cần phải kiểm tra Van 1 chiều – mất nước mồi, mất áp lực, hở hoặc tắc củ hút sâu. Cách kiểm tra. Thứ nhất bạn hãy kiểm tra máy bơm bằng cách cắm điện xem máy có chạy không, chạy có nóng không. Nếu bình thường bạn kiểm tra đến phần cánh bơm xem có bị vỡ hoặc bị tắc không. Thứ hai bạn kiểm tra đến phần giếng khoan. xem hiện tượng của giếng là gì mất nước mồi hay không, mồi đầy vào cắm bơm xem có hiện tượng gì không. Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan, sửa chữa giếng khoan
Nếu đã mồi đầy bơm vẫn không lên thì có rất nhiều nguyên nhân cần phải xác định
Hở hoặc tắc bộ phận nào đó của giếng khoan tìm và thay thế
Khắc phục xong phần giếng mà vẫn không lên lại kiểm tra lại máy bơm xem có phải máy đã yếu tải không
Kiểm tra bằng cách tháo máy bơm ra khỏi giếng bịt chặt tay vào đầu hút và đổ đầy nước vào đầu xả và cắm điện. Nếu máy còn khỏe ta sẽ cảm thấy lực hút rõ rệt lên lòng bàn tay hoặc mang máy ra cho hút thử chỗ khác xem công suất có giảm so với trước đây không khoan Giếng công nghiệp
Các hư hỏng chính: đang bơm tự nhiên ngắt, máy không chạy, máy vẫn chạy nhưng không có nước lên.
Kiểm tra máy bơm. Kiểm tra giếng khoan. Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan
Bơm lên nhiều đất, bùn, cát: có thể vách giếng bị vỡ, nhưng vẫn có thể khắc phục lại được bằng phương pháp đóng ống với tiết diện nhỏ hơn vào trong lòng giếng bị vỡ. Sửa chữa, Kiểm tra giếng khoan

Bài Viết Liên Quan