QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

<strong>QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG
KHOAN GIẾNG,

 • SỬA CHỮA GIẾNG KHOAN

 • Quy trình khoan khảo sát địa chất gồm các bước chính:
  Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan
  Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan
  Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan
  Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy
  Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan….
  Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định
  QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới
  Lập hồ sơ,hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình, sửa giếng khoan
  Tổ chức nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa chất
  Giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
  Lấp lỗ khoan sửa giếng khoan
  Đối với hầu hết các lỗ khoan sau khi đã được nghiệm thu, đều được lấp hoàn lại để:
  Bảo đảm giữ nguyên hoặc hạn chế các biến đổi về tính chất và trạng thái của địa tầng, về các trạng thái thủy nhiệt trong các lớp đất.
  Bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương.
  Bảo đảm tính ổn định cho công trình đã và sẽ xây dựng sau này trong khu vực có lỗ khoan.
  QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Công tác tháo dọn dụng cụ, máy móc sửa giếng khoan…
  Đối với máy khoan không thuộc dạng tự hành khi tháo dọn máy móc dụng cụ khoan cần theo trình tự sau:
  Xếp dọn đồ nghề và dụng cụ khoan
  Tháo các máy khoan, máy bơm, máy nổ, xát xi
  Tháo và hạ tháp khoan.

  Công tác thực hiện chi tiết:

  Bước đầu tiên của quy trình khoan khảo sát địa chất

  Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;
  Nhiệm vụ khoan khảo sát do tư vấn thiết kế lập, Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu khoan khảo sát địa chất sau khi tiếp nhận nhiệm vụ khảo sát từ Chủ đầu tư sẽ tiến hành lập Phương án kỹ thuật khoan khảo sát địa chất. Trong phương án phải có các nội dung sau:
  Bình đồ bố trí mạng lưới lỗ khoan. QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG
  Số liệu và tọa độ của từng lỗ khoan

  Độ sâu dự kiến của lỗ khoan (ở nơi mặt đất có thể biến động phải ghi cao độ đáy lỗ khoan thiết kế) quy định về các trường hợp cho phép ngừng khoan sớm hoặc phải khoan sâu hơn, QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Đường kính nhỏ nhất của đáy lỗ khoan
  Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt về việc theo dõi địa tầng, theo dõi mực nước trong lỗ khoan, yêu cầu và cách thức lấy mẫu, các thí nghiệm và quan trắc trong lỗ khoan, việc lấp lỗ khoan, và các hướng dẫn để thực hiện các yêu cầu đó

  Các tài liệu và các loại mẫu cần giao nộp
  Thời hạn hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất sửa giếng khoan…
  Ngoài ra, trong phương án khoan khảo sát địa chất nên nêu rõ chi tiết khối lượng công việc thực hiện như số lượng hố khoan, chiều sâu mỗi hố, số lượng mẫu cơ lý, số lượng mẫu thí nghiệm SPT hiện trường, các tiêu chuẩn thí nghiệm kèm theo và các thí nghiệm đặc biệt khác nếu có. Dựa vào nhiệm vụ này, giám sát Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc giám sát khoan dễ dàng và thuận tiện.

  Bản thiết kế thi công lỗ khoan phải xác định rõ các điểm sau đây cho từng lớp đất đá
  Phương pháp khoan, loại mũi khoan và đường kính mũi khoan

  Biện pháp gia cố thành lỗ khoan. Đường kính và chiều sâu hạ vào trong đất của từng lớp ống chống. Trường hợp phải hạ ống chống sâu hơn các giới hạn quy định. Cần tính toán khả năng nhổ ống chống sau này. Các thông số dung dịch sét, chế độ bơm dung dịch sét v.v… (nếu gia cố thành lỗ khoan bằng dung dịch sét

  Lập hợp đồng khảo sát địa chất công trình. Hợp đồng khoan khảo sát địa chất được 2 bên ký kết, nêu rõ các phương pháp sử dụng trong quá trình khảo sát. Hợp đồng cũng nêu rõ khối lượng khảo sát, thời gian bàn hoàn thành và số lượng hồ sơ giao nộp….

  Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan
  Công tácQUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG
  chuẩn bị trước khi khoan phải được thực hiện theo các nội dung và trình tự sau đây
  Tổ chức lực lượng sản xuất, điều động nhân lực theo yêu cầu mới

  Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thiết bị, dụng cụ, vật liệu khoan trước khi đưa ra hiện trường
  Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký các phương tiện an toàn lao động theo luật an toàn lao động
  Giải quyết các thủ tục để triển khai công tác ở hiện trường
  Tổ chức vận chuyển công nhân và thiết bị đến hiện trường
  Thực hiện các công tác chuẩn bị ở hiện sửa giếng khoan.

  Tất cả các thiết bị, dụng cụ, vật liệu khoan đều phải được kiểm tra về quy cách và phẩm chất. Máy khoan, máy phát lực, máy bơm và các thiết bị khoan khác phải đồng bộ. Các loại ống chống, ống mẫu, ống mùn khoan, cần khoan… phải đảm bảo quy cách về độ cong, độ mòn, độ vặn ren theo yêu cầu.
  Vận chuyển máy móc thiết bị khoan đến công trường bằng xe tải 1,95 tấn có cẩu để thuận tiện cho việc cẩu máy khoan lên và xuống

  Trường hợp khoan tại Khu công nghiệp thì phải xin phép trước với bên Ban quản lý Khu công nghiệp . Phía Ban quản lý sẽ cấp giấy phép vào khu công nghiệp và có thời gian cụ thể cho phép lưu lại tại công trình.
  Thủ tục xin phép Khu công nghiệp gồm: Danh sách nhân công, danh sách máy móc thiết bị mang vào Khu công nghiệp, Thời gian lưu lại trong quá trình khảo sát QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG sửa giếng khoan
  . Ngoài ra Nhà thầu khảo sát (hoặc Chủ đầu tư) phải thực hiện ký quỹ với Khu công nghiệp, quỹ sẽ được hoàn lại sau khi quá trình khoan khảo sát kết thúc.

  Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan của quy trình khoan khảo sát địa chất
  Xác định vị trí lỗ khoan
  Khi xác định vị trí lỗ khoan phải
  Bảo đảm đúng tọa độ đã được quy định trong bản nhiệm vụ khoan hay phương án kỹ thuật khảo sát;
  Tuân theo các quy định của công tác đo đạc được nêu trong điều này.

  Trong trường hợp gặp khó khăn không thể khoan đúng vị trí đã định và nếu không có quy định đặc biệt thì đơn vị khoan được phép dịch lỗ khoan trong khoảng 0,5-1,0 m, tính từ vị trí lỗ khoan đã được xác định, nhưng phải đảm bảo mục đích thăm dò của lỗ khoan đồng thời xác định tọa độ thực tế của lỗ khoan đã khoan.

  Xác định cao độ miệng lỗ khoan
  Trước khi khoan phải đo cao độ mặt đất thiên nhiên tại vị trí lỗ khoan, giá trị lấy tròn đến cm và phải ghi rõ vào nhật ký khoan (gọi là cao độ miệng lỗ khoan).
  Khi xác định cao độ miệng lỗ khoan phải dựa vào các cọc mốc cao độ hoặc các cọc định vị có cao độ của công trình. Các cọc mốc cao độ hoặc các cọc định vị có cao độ phải do cơ quan thiết kế công trình hay đơn vị khảo sát được ủy quyền bàn giao tại hiện trường.
  Trường hợp ở khu vực khoan chưa có cọc mốc cao độ thì có thể lập mốc hay hệ thống mốc cao độ giả định, nhưng trước khi nghiệm thu toàn bộ công tác khoan phải xác định được cao độ chính thức của các lỗ khoan.

  Việc đo cao độ miệng lỗ khoan phải được thực hiện bằng máy trắc địa chuyên dụng. Sai số giữa 2 lần đo không được vượt quá ±30 (mm), với L là khoảng cách từ mốc cao độ tới lỗ khoan, tính bằng km. QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Ở mỗi lỗ khoan nên đặt một mốc cao độ phụ thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
  Vị trí mốc cao độ phụ phải ổn định cách lỗ khoan chừng từ 2 m đến 3 m và thuận lợi cho công việc đo đạc và kiểm tra cao độ trong khi khoan;
  Có cao độ xấp xỉ mặt nền (sàn) khoan. sửa giếng khoan

  Làm nền khoan và lắp ráp thiQUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG
  ết bị khoan, chạy thử máy
  Làm nền (sàn) khoan
  QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Khi làm nền (sàn) khoan phải giữ lại cọc hoặc dấu định vị lỗ khoan đã cắm để sau này dựng tháp khoan và lắp ráp máy khoan cho đúng vị trí và tính toán lại cao độ miệng lỗ khoan sau khi có sự thay đổi tăng hoặc giảm do phải đào hoặc đắp nền. sửa giếng khoan
  Kích thước nền (sàn) khoan phải đảm bảo đủ chỗ để đặt thiết bị, dụng cụ, vật liệu khoan và thao tác. Kích thước tối thiểu của nền (sàn) khoan, khi khoan thẳng đứng phụ thuộc vào loại thiết bị khoan được sử dụng, QUÁ TRÌNH KHOAN GIẾNG

  Bên cạnh nền khoan, cần làm một bãi công tác để kéo cần khoan, chuẩn bị dụng cụ, tháo mẫu sửa giếng khoan
  Nền (sàn) khoan phải chắc chắn, ổn định và thuận lợi cho việc tiến hành công tác khoan trong suốt thời gian khoan
  Mặt nền (sàn) khoan phải bằng phẳng, chắc chắn, thoát nước tốt…

  Bài Viết Liên Quan