KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU

KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU
Miệng giếng khoan: là phần bắt đầu của công trình khoan…
Thành giếng khoan: là bề mặt đất đá tiếp xúc với giếng khoan, thành giếng khoan thường là các bề mặt không nhẵn do tính chất của đất đá là không hoàn toàn đồng nhất và thành giếng còn chịu tác động phá huỷ của nhiều tác động khác nhau ma sát, dung dịch… SỬA GIẾNG KHOAN

 • KHOAN GIẾNG
 • KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU
  Đáy giếng khoan: là phần kết thức của công trình khoan. KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU
  Trục giếng khoan: là đường qua tâm tiết diện của công trình khoan; Trục giếng khoan có thể thẳng đứng hoặc nghiêng.Tuy nhiên trục thực của giếng khoan thường là một đường cong liên tục trong không gian không hoàn toàn trên một mặt phẳng. KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC D
  Số cấp đường kính của giếng: là một số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 1, thông thường giếng càng sâu thì số cấp đường kính càng lớn tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào mục đích thi công giếng. Giếng có nhiều cấp đường kính được coi là giếng có cấu trúc phức tạp. Trong thiết kế người ta phải hạn chế sự thay đổi cấp đường kính trên cơ sở cân nhắc các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật. SỬA GIẾNG KHOAN

  Khoan thăm dò khai thác nước dưới đất: chiều sâu đến 600m
  Khoan thăm dò khoáng sản rắn: chiều sâu đến khoảng SỬA GIẾNG KHOAN
  Khoan bắn mìn trong gương lò: chiều sâu đến vài m. KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU
  Khoan thăm dò khai thác dầu khí: chiều sâu đến vài nghìn m. KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC
  Khoan địa chất công trình: chiều sâu vài chục m KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC SÂU

  Phá hủy đất đá: quá trình tạo nên lỗ khoan tiến sâu vào lòng đất theo thiết kế bằng các phương pháp khoan như khoan xoay, khoan đập hoặc phối hợp đập – xoay. KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC D SỬA GIẾNG KHOAN
  Vận chuyển đất đá đã bị phá hủy lên bề mặt đất: làm sạch giếng khoan để tránh mùn khoan cản trở việc phá hủy đất đá tiếp theo trong khi tạo giếng khoan bằng các biện pháp cơ học, thủy lực, khí nén … SỬA GIẾNG KHOAN
  Gia cố thành giếng khoan: là áp dụng các biện pháp chống sập lở thành giếng khoan trong quá trình khoan tạo lỗ và sử dụng giếng khoan bằng nước rửa giếng hoặc ống chống hay vật liệu trám xi măng giếng…

  KHOAN GIẾNG TỈNH VĨNH PHÚC…

  Bài Viết Liên Quan