khoan giếng, khoan địa chất công trình

khoan giếng, khoan địa chất công trình
Đối với những công trình theo quy định của Nhà nước bắt buộc phải tiến hành khoan địa chất khảo sát công trình, trước khi thi công đều phải thực hiện công tác này. Cụ thể những công trình cao tầng, công trình có diện tích lớn trên 250m2, những công trình được xây dựng trên nền đất có tính chất cơ lý yếu, phức tạp.

Đầu tiên cần phải xác định địa chất để nắm bắt thông số, điều kiện địa chất, tham khảo các tài liệu những công trình được xây trước đó tại khu vực lân cận, tập hợp kết quả và lưu thành hô sơ.

Bộ hồ sơ của kết quả khảo sát địa chất giao nộp cho chủ đầu tư bao gồm 4 bộ báo cáo về kết quả khảo sát địa chất, pháp nhân công ty, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý và thanh toán. Cụ thể từng hạng mục hồ sơ cần báo cáo những điều cơ bản như sau:

Cụ thể hồ sơ báo cáo khảo sát khoan địa chất bao gồm: khoan giếng, khoan địa chất công trình
Báo cáo kết quả khảo sát địa chất. sửa chữa giếng khoan
Phần thuyết minh báo cáo: Nội dung cần phải thể hiện rõ cầu đất nền, những đặc tính cơ lý của đất một cách chi tiết, độ sâu của từng lớp đất nền.

Hố khoan tại hiện trường: Hình trụ hố khoan phải thể hiện rõ tên của của công trình, ngày khoan, địa điểm, mực nước ngầm đo được trong hố khoan sau 24h cũng như phải lập ký hiệu trên từng lớp đất chi tiết và rõ ràng, tránh nhầm lẫn.

Trình tự đánh dấu các lớp đất theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được để lẫn lộn, ghi chú số liệu cụ thể về độ sâu, bề dày. Trong trường hợp nếu có dùng đất san lấp thì ghi chú rõ ràng loại đất dùng để san lấp về bề dày của chúng.
sửa chữa giếng khoan
khoan giếng, khoan địa chất công trình
Mặt cắt địa chất: Bao gồm tên công trình, cột chiều sâu, địa điểm vạch dấu khoan, ngoài ra còn phải thể hiện rõ ràng thế nằm của các lớp đất và chú thích dễ hiểu.

Bản bố trí các hố khoan: khoan giếng, khoan địa chất công trình Trên bản vẻ sẽ được thể hiện cụ thể vị trí thực hiện các hố khoan, chiều sâu và bề rộng lỗ khoan, các hình ảnh chụp các hố khoan tại hiện trường và hình ảnh trong phòng thí nghiệm. Mẫu báo cấu khảo sát địa chất cần tuân thủ theo quy định của Nhà nước, cụ thể là tuân thủ theo Phụ Lục của. sửa chữa giếng khoan
Pháp nhân công ty

Nhà đầu tư trước khi chọn công ty thực hiện khoan khảo sát địa chất cần kiểm tra xem giấy phép kinh danh của công ty, chứng chỉ hành nghề, kèm theo đó là giấy phép hoạt động của phòng thí nghiệm đất đạt chuẩn quy định của Nhà nước. khoan giếng, khoan địa chất công trình

Các biên bản nghiệm thu
Biên bản nghiệm địa chất cần có biên bản nghiệm thu thành phần, biên bản nghiệm thu kế quả khảo sát hiện trường và cả kết quả phân thích được tại phòng thí nghiệm. Các biên bản này đánh nhằm để đánh giá về chất lượng khảo sát xây dựng, phạm vi khảo sát, quy mô, hình thức báo cáo kết quả xây dựng và các vấn đề khác nếu có. sửa chữa giếng khoan

Các biên bản thanh lý, thanh toán: khoan giếng, khoan địa chất công trình
Đây là những biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu cụ thể cho từng hạng mục, giấy tờ quyết toán, biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc và giấy đề nghị thanh toán. sửa chữa giếng khoan

Sau khi khảo sát địa chất hoàn thành, hồ sơ kết quả khảo sát được giao nộp cho Chủ đầu tư. khoan giếng, khoan địa chất công trình Sau đó Chủ đầu tư sẽ bàn giao hồ sơ cho thiết kế và nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại Sở Xây Dựng địa phương trực tiếp quản lý dự án…

Bài Viết Liên Quan