khoan giếng địa chất

khoan giếng địa chất
Khoan giếng khảo sát địa chất nhà ở, cao tầng, nhà xưởng, khu công nghiệp, công trình giao thông…..

Khoan máy kết hợp thí nghiệm ngoài hiện trường (SPT), khoan giếng địa chất lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng theo đúng tiêu chuẩn có kỹ sư địa chất công trình tốt nghiệp chính quy nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy ngoài hiện trường, sửa chữa giếng khoan, khoan giếng tổng hợp, đánh giá tính chất của đất nền xuất bản báo cáo địa chất công trình…

Thí nghiệm mẫu cơ lý 9 chỉ tiêu trong phòng (TCVN hiện hành)
Đo mực nước ngầm trong hố khoan. sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Báo cáo địa chất công trình bàn giao 5 bộ (tiếng Việt)

Hình ảnh hiện trường của tất cả các hố khoan chụp kèm theo đóng vào hồ sơ báo cáo khoan địa chất.
bộ Chứng chỉ hành nghề công ty, chủ trì khảo sát, chứng. sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Ít nhất 01 kỹ sư địa chất công trình giám sát trong suốt quá trình khảo sát.
Quy trình Khoan khảo sát địa chất. khoan giếng địa chất

Nhà thiết kế hoặc chủ công trình cung cấp các thông tin sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Diện tích khuôn viên, quy mô, kết cấu, tải trọng công trình, giải pháp móng dự kiến cho bộ phận khảo sát địa chất công trình.
Bộ phận khảo sát kết hợp với nhà thiết kế hoặc chủ công trình xác định khối lượng, vị trí và chiều sâu thăm dò. sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Tiến hành khoan thăm dò, lấy mẫu đất đá tại các vị trí đã xác định, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm.

Tiến hành phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
Lập báo cáo khoan khao sat dia chat kỹ thuật, đề xuất một số vấn đề liên quan.
Cung cấp các số liệu cần thiết cho nhà thiết kế để tính toán, lựa chọn giải pháp móng phù hợp với điều kiện địa chất công trình nhằm bảo đảm ổn định công trình và đạt hiệu quả kinh tế.

Kết quả khảo sát. khoan giếng địa chất
Các số liệu khảo sát địa chất:
Các số liệu khảo sát địa chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình và liên quan trực tiếp đến độ ổn định, tính bền vững cũng như kinh phí đầu tư xây dựng công trình. sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Các nội dung chính của công tác khảo sát địa chất bao gồm
Khoan các hố khảo sát để lấy mẫu

Lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất (cứ 2m đất một mẫu)
Thử nghiệm các thông số SPT tại hiện trường (2m/điểm) sửa chữa giếng khoan, khoan giếng
Thí nghiệm mẫu nước ngầm trong đất (1 mẫu) khoan giếng địa chất
Lập bản vẽ mặt cắt và hồ sơ báo cáo địa chất công trình

Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.
Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm. khoan giếng địa chất
Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng.

+Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế. sửa chữa giếng khoan, khoan giếng – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận. khoan giếng địa chất
+ Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

khoan giếng địa chất, sửa chữa giếng khoan, khoan giếng

Bài Viết Liên Quan