Khoan giếng địa chất lấy mẫu

Khoan giếng địa chất lấy mẫu.
Trước hết, chúng ta phải hiểu được mục đích của công tác khảo sát. Nói một cách đơn giản, khảo sát nhằm mục đích sau. Làm sáng tỏ điều kiện khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn vị trí xây dựng tối ưu. Cung cấp số liệu cho thiết kế, tính toán nền móng, hạng mục hạ tầng, biện pháp thi công…cho công trình đảm bảo kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế. Dự báo vấn đề cũng như sự biến đổi môi trường địa chất có thể xảy ra và đề ra các giải pháp phòng chống.Trong những năm vừa qua, có khá nhiều sự cố công trình đã xảy ra liên quan đến điều kiện. Ví dụ như không khảo sát và thiết kế móng “mò”, khảo sát sơ sài, không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng. Như vậy, khảo sát là công tác không thể thiếu được trong hoạt động xây dựng, được tiến hành tương ứng với giai đoạn thiết kế công trình. Thiết kế cơ sở: khảo sát sơ bộ. Thiết kế kỹ thuật: khảo sát chi tiết. Khoan giếng địa chất lấy mẫu. Thiết kế thi công: khảo sát bổ sung.

Điều kiện là tổng hợp toàn bộ các yếu tố địa chất tự nhiên của một khu vực có ảnh hưởng tới công tác thiết kế, thi công và quá trình sử dụng công trình. Điều kiện địa hình, địa mạo khu vực nghiên cứu. Cấu tạo địa chất. Đặc điểm địa tầng và tính chất cơ lý của các lớp đất đá. Các hiện tượng địa chất động lực khu vực. Đặc điểm Địa chất thủy văn
Vật liệu xây dựng và khoáng tự nhiên. Khoan giếng địa chất lấy mẫu. Những yếu tố trên cần được làm sáng tỏ khi thực hiện công tác khảo sát. Tuy nhiên, tùy loại và quy mô công trình mà vai trò các yếu tố khác nhau. Với công trình nhà dân dụng thông thường, yếu tố quan trọng nhất là. Với công trình hồ chứa, thủy điện, yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng. Yếu tố lại rất quan trọng đối với công trình mang tính đào đắp lớn như đường, đê, đập, kè. Ngoài ra, một số yếu tố có mối quan hệ nhất định với nhau như yếu tố. Do vậy, các kỹ sư đưa ra được các yếu tố phù hợp với công trình mà mình đang thực hiện. Điều quan trọng nhất là yếu tố đó phải đáp ứng được yêu thiết kế và thi công công trình.

Vấn đề là những vấn đề địa chất bất lợi phát sinh khi xây dựng và sử dụng công trình, do điều kiện không đáp ứng được yêu cầu làm việc của công trình. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể cũng như loại, quy mô công trình mà có thể phát sinh những vấn đề khác nhau. Công trình nhà dân dụng và công nghiệp: vấn đề ổn định, biến dạng lún của nền đất, nước chảy vào hố móng, cát chảy, xói ngầm. Công trình giao thông vấn ổn định trượt, biến dạng lún của nền đường, ổn định của mái dốc đường đắp, đường đào, ta luy đường… Công trình ngầm và hố móng sâu: vấn đề ổn định của đất đá xung quanh hầm ngầm, nước chảy vào hầm, bùng nền, cát chảy, xói ngầm, ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, khí độc, khí cháy trong hầm… Khoan giếng địa chất lấy mẫu

Quá trình thực hiện công tác khảo sát. Lập nhiệm vụ khảo sát. Đây là công việc đầu tiên phải thực hiện, là cơ sở và định hướng cho công tác khảo sát. Nhiệm vụ khảo sát có thể do nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát lập và được chủ đầu tư phê duyệt. Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với từng dạng công trình, giai đoạn thiết kế. Nhiệm vụ khảo sát bao gồm những nội dung sau đây. Mục đích khảo sát. Phạm vi khảo sát. Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến. Các tiêu chuẩn khảo sát áp dụng. Khoan giếng địa chất lấy mẫu. Thời gian thực hiện khảo sát. Để lập được nhiệm vụ khảo sát, đòi hỏi các kỹ sư phải có kinh nghiệm trong thiết kế cũng như hiểu biết về, nền móng và sơ bộ điều kiện khu vực khảo sát. Từ đó mới có thể đưa ra nhiệm vụ khảo sát một cách đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu thiết kế đặt ra. Nếu nhiệm vụ được lập bởi người thiếu kiến thức hoặc thiếu kinh nghiệm, nhiệm vụ khảo sát có thể không đầy đủ khối lượng thừa hoặc thiếu, không phù hợp thậm chí không thể thực hiện được… Khoan giếng địa chất lấy mẫu

Bài Viết Liên Quan