giấy phép khoan giếng nước ngầm

Giấy phép khoan giếng nước ngầm
Trước đây, khoan giếng lấy nước sinh hoạt rất phổ biến, nhất là ở các vùng chưa có hoạt động cấp nước sạch. Hiện nay, việc khoan giếng là tác động đến nguồn nước ngầm đã được Luật Tài nguyên nước điều chỉnh. Nhiều người thắc mắc, khoan giếng trên đất nhà mình để sinh hoạt, chăn nuôi có phải xin phép – sửa chữa giếng khoan
Theo Luật Tài nguyên nước và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, khai thác với quy mô lớn sẽ phải xin cấp phép. Cụ thể, trường hợp phải xin phép thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô từ 10m3/ngày đêm trở lên. Trường hợp quy mô thăm dò, khai thác nước dưới đất từ ngày đêm trở lên thì nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Trường hợp đăng ký khai thác nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp huyện là hộ gia đình, giấy phép khoan giếng nước ngầm cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất. Trường hợp không phải xin phép, không phải đăng ký là khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt của hộ gia đình, hoạt động sản xuất, kinh doanh, giấy phép khoan giếng nước ngầm dịch vụ với quy mô không vượt quá ngày đêm và không thuộc Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Có điều lưu ý là đơn vị, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có Giấy phép hành nghề khoan với quy mô phù hợp theo quy định tại Thông tư số của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hành nghề khoan nước dưới đất. Các tin đã đăng. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ba đề xuất của Việt Nam. Giải đáp nhiều vấn đề thời sự trong công tác thanh tra tài nguyên và môi trường. Tôn vinh doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2016 và năm 2017. Hội nghị tập huấn về quản lý tài nguyên và môi trường cấp cơ sở, đợt. Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất. Hội nghị trao đổi khó khăn, giấy phép khoan giếng nước ngầm vướng khi thực hiện liên thông thuế điện tử, báo cáo về quá trình xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm soát nước thải tự động – sửa giếng khoan
Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án khu dân cư trên địa bàn. Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm
Kết quả thực hiện giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường năm. Tin diễn biến áp thấp nhiệt đới gần bờ. Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực, giấy phép khoan giếng nước ngầm

Bài Viết Liên Quan