CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT, KHOAN ĐỊA CHẤT, KHOAN GIẾNG

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT, KHOAN ĐỊA CHẤT, KHOAN GIẾNG
Quy trình khoan khảo sát địa chất được áp dụng theo được chuyển đổi

Để hiểu rõ hơn về công tác khoan khảo sát địa chất, chúng tôi tổng kết lại quy trình khoan khảo sát địa chất gồm các bước cơ bản bên dưới.
Quy trình khoan khảo sát địa chất có thể thay đổi tùy thuộc vào cấp độ công trình và tùy vào bước khảo sát, tuy nhiên cơ bản sẽ bao gồm các yếu tốt chính sau
Quy trình khoan khảo sát địa chất gồm các bước chính
Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan giếng
Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan giếng
Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan giếng
Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy
Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.
Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định
Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới
Lập hồ sơ,hoàn chỉnh tài liệu khoan giếng thăm dò của công trình
Giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;
Nhiệm vụ khoan khảo sát do tư vấn thiết kế lập, Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu khoan khảo sát địa chất sau khi tiếp nhận nhiệm vụ khảo sát từ Chủ đầu tư sẽ tiến hành lập Phương án kỹ thuật khoan khảo sát địa chất. Trong phương án phải có các nội dung sau
Bình đồ bố trí mạng lưới lỗ khoan. Số liệu và tọa độ của từng lỗ khoan giếng
Độ sâu dự kiến của lỗ khoan (ở nơi mặt đất có thể biến động phải ghi cao độ đáy lỗ khoan thiết kế) quy định về các trường hợp cho phép ngừng khoan giếng sớm hoặc phải khoan sâu hơn
Đường kính nhỏ nhất của đáy lỗ khoan

Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt về việc theo dõi địa tầng, theo dõi mực nước trong lỗ khoan, yêu cầu và cách thức lấy mẫu, các thí nghiệm và quan trắc trong lỗ khoan giếng, việc lấp lỗ khoan, và các hướng dẫn để thực hiện các yêu cầu đó
Các tài liệu và các loại mẫu cần giao nộp
Thời hạn hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất.
Ngoài ra, trong phương án khoan khảo sát địa chất nên nêu rõ chi tiết khối lượng công việc thực hiện như số lượng hố khoan, chiều sâu mỗi hố, số lượng mẫu cơ lý, số lượng mẫu thí nghiệm SPT hiện trường, các tiêu chuẩn thí nghiệm kèm theo và các thí nghiệm đặc biệt khác nếu có. Dựa vào nhiệm vụ này, giám sát Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc giám sát khoan dễ dàng và thuận tiện.

Bản thiết kế thi công lỗ khoan phải xác định rõ các điểm sau đây cho từng lớp đất đá chính
Phương pháp khoan, loại mũi khoan và đường kính mũi khoan giếng
Biện pháp gia cố thành lỗ khoan giếng. Đường kính và chiều sâu hạ vào trong đất của từng lớp ống chống. Trường hợp phải hạ ống chống sâu hơn các giới hạn quy định. Cần tính toán khả năng nhổ ống chống sau này. Các thông số dung dịch sét, chế độ bơm dung dịch sét nếu gia cố thành lỗ khoan bằng dung dịch sét

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT, KHOAN ĐỊA CHẤT, KHOAN GIẾNG
Lập hợp đồng khảo sát địa chất công trình. Hợp đồng khoan khảo sát địa chất được 2 bên ký kết, nêu rõ các phương pháp sử dụng trong quá trình khảo sát. Hợp đồng cũng nêu rõ khối lượng khảo sát, thời gian bàn hoàn thành và số lượng hồ sơ giao nộp.

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT, KHOAN ĐỊA CHẤT, KHOAN GIẾNG
Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan
Công tác chuẩn bị trước khi khoan phải được thực hiện theo các nội dung và trình tự sau đây
Tổ chức lực lượng sản xuất, điều động nhân lực theo yêu cầu mới
Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thiết bị, dụng cụ, vật liệu khoan trước khi đưa ra hiện trường
Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký các phương tiện an toàn lao động theo luật an toàn lao động
Giải quyết các thủ tục để triển khai công tác ở hiện trường
Tổ chức vận chuyển công nhân và thiết bị đến hiện trường
Thực hiện các công tác chuẩn bị ở hiện trường.

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT, KHOAN ĐỊA CHẤT, KHOAN GIẾNG…

Bài Viết Liên Quan