CHỐNG SÉT LAN CHUYỀN

CHỐNG SÉT
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Cung cấp vật tư và thi công hạng mục phần chống sét

SỐ : 1701/HĐKT/THT HANOI-ĐT.2018

_ Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội khóa XIII;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội khóa XIII;

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XI và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Căn cứ các văn bản quy phạm hiện hành của pháp luật có liên quan;

– Căn cứ nhu cầu và năng lực kinh nghiệm của các bên.

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2018 , chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THT HÀ NỘI

Người đại diện : Ông Đặng Hồng Tiến Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Khu TTXN 4, Xã Duyên Thái, Thường Tín – HN

Điện thoại :

Tài khoản : 190.3094.768.7686

Tại Ngân hàng : Techcombank, chi nhánh hoàn kiếm Hà Nội

Mã số thuế : 0107685116

BÊN B : CÔNG TY TNHH PTTM XÂY DỰNG ĐẠI THỊNH

Người đại diện : Ông Đinh Quang Hoàn Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại : 0911118091

Tài khoản : 280 220 101 1604

Tại Ngân hàng : NHNo & PTNT Việt Nam, Chi Nhánh Mê Linh

Mã số thuế : 0107340418

Người thực hiện hợp đồng: mr nguyễn văn sáng (hoàng anh) – 0911118091. 0963324820

Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung và phạm vi công việc Hợp đồng

1.1 Nội dung Hợp đồng: Bên B đã nghiên cứu bản vẽ, hồ sơ liên quan, hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư với bên A, cũng như qui cách, chất lượng các loại vật tư cung cấp cho công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư. KHOAN GIẾNG CHỐNG SÉT

– Bên A giao và bên B đồng ý nhận thực hiện công việc thi công toàn bộ hạng mục phần chống sét của dự án: “Xây dựng bổ sung phòng hoc và phòng chức năng trường Trung Học Cơ Sở Đông Ngạc” tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1.2 Phạm vi công việc: Cung cấp Thiết bị, vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị thi công, giàn giáo và các nguồn lực cần thiết khác để thi công lắp hệ thống chống sét của dự án: “Xây dựng bổ sung phòng học và phòng chức năng trường Trung Học Cơ Sở Đông Ngạc” tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Yêu cầu về chất lượng và nghiệm thu:

2.1 Yêu cầu về chất lượng

Công trình phải được thi công theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (kể cả phần sửa đổi nếu có), đủ điều kiện để Bên A nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho Công trình và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước.
2.2 Yêu cầu về nghiệm thu: chống sét

a) Bên A nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định của Hợp đồng.
b) Căn cứ nghiệm thu Công việc của Hợp đồng là Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (kể cả phần sửa đổi nếu có) được Bên A phê duyệt và tuân thủ quy định về quản lý chất lượng theo quy định hiện hành và/hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có. chống sét
Điều 3. Thời gian thực hiện Hợp đồng
3.1 Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3.2 Trong quá trình thi công, Bên B phải thông báo cho Bên A về các tình huống tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công Công trình nếu có.

3.4 Bên B được phép gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng khi nguyên nhân chậm tiến độ do lỗi của Bên A hoặc các nguyên nhân bất khả kháng được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

Điều 4. Hình thức và Giá trị Hợp đồng
4.1 Đơn giá vật tư lắp ráp và giá trị hợp đồng: xem bảng phụ lục hợp đồng.
4.2 Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.
4.3 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
4.4 Tổng giá trị hợp đồng : 13.200.000 VNĐ
Bằng chữ : Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng.
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

4.5 Tình huống phát sinh

Trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống chống sét nếu có bất cứ phát sinh nào làm thay đổi giá trị của hợp đồng, hai bên sẽ lập biên bản xác nhận, các bảng kê vật tư, kinh phí cần thiết, được bên A phê duyệt và thanh toán chung với hợp đồng này, ngay sau khi có biên bản nghiệm thu kỹ thuật toàn bộ công việc.

Điều 5. Thanh toán và quyết toán Hợp đồng
5.1 Tạm ứng

– Bên A tạm ứng cho Bên B 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với 7.000.000 đ ( bẩy triệu đồng chẵn./) trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng để Bên B chuẩn bị khối lượng vật tư thi công.
5.2 Thanh toán:

– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo tiến độ đến toàn bộ 100% Giá trị Hợp đồng ( đã bao gồm tạm ứng) đến khi bên B hoàn thành công việc và có biên bản nghiệm thu kỹ thuật được xác nhận giữa hai bên
– Hồ sơ thanh toán gồm: Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, hóa đơn VAT v.v…
Điều 6. Điều chỉnh Giá trị Hợp đồng
6.1 Giá trị Hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp sau:

– Phát sinh công việc mới ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng.

– Khối lượng công việc thực tế thay đổi so với khối lượng của Hợp đồng;

6.2 Phương pháp điều chỉnh Giá trị Hợp đồng.
a) Đối với các công việc đã có đơn giá trong Hợp đồng, nhà thầu thi công theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và được thanh toán theo khối lượng được Bên A nghiệm thu/xác nhận.

Trong trường hợp khối lượng tăng do thay đổi thiết kế thì nhà thầu thi công theo thiết kế mới sau khi thiết kế đó đã được Bên A phê duyệt hoặc Bên A có công văn yêu cầu tiếp tục thi công theo thiết kế mới (trong khi chờ Bên A phê duyệt thiết kế mới). Khối lượng thanh toán, quyết toán theo khối lượng thi công thực tế sau khi Bên A phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mới hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.

b) Trường hợp công việc phát sinh chưa có đơn giá trong Hợp đồng thì Bên B có trách nhiệm lập báo giá gửi Bên A. Sau đó Bên A xem xét và phê duyệt ký Phụ lục Hợp. Trường hợp hai bên không thống nhất được đơn giá thì Bên A có quyền tự thực hiện và/hoặc thuê đơn vị thứ ba thực hiện.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

7.1 Quyền của Bên A khoan giếng

a) Không thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào mà Bên A nhận thấy việc thanh toán chưa đủ căn cứ thanh toán như khối lượng thi công chưa đảm bảo chất lượng, những khối lượng phát sinh không hợp lý hoặc không tuân thủ theo quy định tại Hợp đồng này.

b) Từ chối nghiệm thu, xác nhận hoặc đề nghị không thanh toán đối với phần công việc chưa kiểm tra hoặc phần công việc đã hoàn thành nhưng không đảm bảo khối lượng, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật hoặc việc Bên B khắc phục các vi phạm chưa đúng theo quy định của Hợp đồng.

c) Đình chỉ thi công khi phát hiện thấy Bên B thi công không đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, không đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, thi công không đảm bảo chất lượng, hoặc có thể gây mất an toàn lao động.
d) Yêu cầu Bên B sửa chữa, khắc phục những sai sót trong quá trình thi công và bảo hành.
e) Sửa đổi Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu sản phẩm nếu cần thiết.

f) Cung cấp các vật tư để Bên B thi công.
g) Trực tiếp giám sát, kiểm tra, xác nhận công việc, ký nghiệm thu theo thẩm quyền; tiếp nhận thông tin từ Bên B, phối hợp với Bên B xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công theo quy định của Hợp đồng và các quy định của Pháp luật

h) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, điều phối hoạt động của Bên B với các nhà thầu khác trên Công trường.
i) Yêu cầu Bên B thực hiện công việc đúng cam kết trong Hợp đồng.

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Bên A và quy định của Pháp luật.
7.2 Nghĩa vụ của Bên A

a) Bàn giao mặt bằng cho Bên B đủ điều kiện thi công;
b) Cử cán bộ giám sát Bên B theo quy định của Hợp đồng;
c) Cung cấp đủ vật tư đáp ứng tiến độ thi công của Bên B.

d) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Bên B theo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng;
e) Xem xét và trả lời công văn của Bên B trong thời hạn không quá 05 Ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chính thức của Bên B.

f) Tổ chức giám sát, kiểm tra, xác nhận, nghiệm thu Công việc của Bên B theo đúng Hợp đồng và quy định của Pháp luật hiện hành.
g) Thu hồi mặt bằng thi công sau khi chấm dứt Hợp đồng.
h) Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng và quy định Pháp luật.
i) Thanh toán đúng tiến độ theo điều 5 của hợp đồng.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên B
8.1 Quyền của Bên B

a) Nhận các khoản thanh toán theo Hợp đồng từ Bên A.
b) Được quyền đề xuất thay đổi biện pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và trình Bên A xem xét và phê duyệt.

c) Đề xuất các bất cập về thiết kế, vật tư vật liệu để Bên A xem xét, phê duyệt thay đổi/bổ sung.
d) Yêu cầu Bên A phải bàn giao mặt bằng thi công để Bên B thực hiện Hợp đồng.
e) Yêu cầu Bên A xem xét và thanh toán các chi phí hợp lý của Bên B đến thời điểm Bên A thông báo tạm dừng, chấm dứt hợp đồng bằng văn bản và việc tạm dừng, chấm dứt hợp đồng là do nguyên nhân của Bên A.
https://www.facebook.com/giengkhoan.hoanganh
f) Các quyền khác theo Hợp đồng và quy định Pháp luật.
8.2 Nghĩa vụ của Bên B

a) Cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và các nguồn lực cần thiết khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp đồng và thi công Công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tiến độ, chất lượng theo quy định của Hợp đồng;
b) Sử dụng vật liệu hợp lý, không gây thất thoát, lãng phí và quản lý vật tư do Bên A cấp để thi công.

c) Thực hiện quản lý chất lượng thi công theo qui định của Bên A và các quy định của Pháp luật;
d) Chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

e) Bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, thiết bị máy móc của Công trình và các công trình lân cận, không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân và hoạt động của các đơn vị xung quanh, không được gây ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình thi công. Chịu trách nhiệm về bảo vệ, an ninh trật tự thuộc phạm vi Công trường trong thời gian thực hiện Hợp đồng. Trong quá trình thi công phải thực hiện và chịu trách nhiệm về biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cho các công trình lân cận.

f) Chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại xảy ra đối với con người, máy móc, thiết bị thi công của Bên B, tài sản trong Công trường của Bên A, và các thiệt hại đối với Bên A, Bên thứ ba trong suốt quá trình thi công cho đến khi bàn giao Công trình đưa vào sử dụng. Đồng thời Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên A và trước Pháp luật.

g) Chấp hành sự giám sát, tuân thủ về giờ giấc làm việc của Bên A và Ban chỉ huy công trường hoặc tổ chức/cá nhân được Bên A ủy quyền;

h) Giao nhận mốc giới, tọa độ và kiểm tra định vị Công trình đảm bảo chính xác về vị trí, kích thước, cao độ của Công trình, tiến hành đo đạc nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn khi thi công.
i) Bằng chi phí của mình, Bên B khắc phục, sửa chữa các sai sót do lỗi của Bên B trong quá trình thi công trong khoảng thời gian hợp lý theo quy định của Bên A.

j) Bên B phải ghi nhật ký thi công Công trình (duy trì thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác) và nộp bản gốc cho Bên A khi được yêu cầu;

k) Bên B phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên A trong khoảng thời gian 03 Ngày, nếu quá thời hạn 03 Ngày kể từ Ngày Bên A gửi văn bản mà Bên B không trả lời thì được coi như Bên B đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Bên A.

l) Không được tự ý dừng thi công trước khi có chấp thuận bằng văn bản của Bên A (trừ trường hợp việc ngừng đó nằm trong tiến độ thi công đã được Bên A phê duyệt).

m) Nộp các báo cáo định kỳ, bất thường theo quy định của Bên A.
n) Thu xếp, chuẩn bị văn phòng làm việc, lán trại, kho bãi…cần thiết để hoàn thành thi công Công trình theo Hợp đồng, chịu chi phí đấu nối và sử dụng điện, nước thi công theo quy định tại điểm 15.1.b dưới đây.

o) Bên B phải có trách nhiệm hợp tác trong công việc đối với nhân sự của Bên A và các nhà thầu/tổ chức khác do Bên A thuê, tạo điều kiện tối đa về phương tiện vận chuyển, mặt bằng thi công, thiết bị của Bên B…cho các nhà thầu khác của Bên A (nếu có)

p) Cung cấp và cập nhật kịp thời danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật trên Công trường cho Bên A và khi có sự thay đổi nếu có.
q) Tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, nội quy của Bên A tại Công trường, thực hiện đăng ký tạm trú cho công nhân, nhân viên, cán bộ theo quy định của địa phương.

r) Hoàn trả mặt bằng, vệ sinh và di dời toàn bộ máy móc, thiết bị chống sét, tài sản, con người, chất thải…ra khỏi Công trường trong vòng 05 Ngày kể từ Ngày nghiệm thu hoàn thành Công trình hoặc khi Hợp đồng được chấm dứt. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B không hoàn thành việc thu dọn và di chuyển, Bên A có quyền thuê đơn vị khác thu dọn và di chuyển hoặc bảo quản nhưng Bên B sẽ chịu mọi chi phí và mọi rủi ro phát sinh.

s) Bên B chịu các chi phí bổ sung cho Bên A trong trường hợp Bên A phải trả thêm chi phí hoạt động chi phí phát sinh… do lỗi của Bên B gây ra trong trường hợp thời gian thi công bị kéo dài hoặc các cản trở khác từ Bên B.

t) Bên B bảo mật các thông tin liên quan đến Hợp đồng theo quy định của Bên A và Pháp luật.
u) Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng và quy định Pháp luật.
Điều 9. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A

Bên A có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng chống sét bất cứ lúc nào nếu Bên B vi phạm về quản lý chất lượng hoặc tiến độ của Bên B không đáp ứng theo Hợp đồng hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng mà Bên A đã nhắc nhở quá 02 lần hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự ngăn cản của cơ quan chức năng mà Bên A cho rằng cần thiết phải tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng. Khi đó, Bên A phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên B về việc tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng.

Trong trường hợp Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, hoặc giải thể…

chống sét

chống set

chống sét

chống sét

chống sét
chống sét

chống sét

chống sét

Bài Viết Liên Quan