báo giá sửa giếng khoan


sửa chữa giếng khoan công nghiệp


Qua tình hình thực tế, chúng tôi đã đến khảo sát 02 Giếng Khoan của công ty TNHH AOCC VIỆT NAM tại thị trấn Yên Mỹ – Hưng Yên
Chúng tôi kết luận: Qua nhiều năm sử dụng do không sục rửa, bảo dưỡng lại Giếng Khoan nên Giếng bị lắng cặn bẩn kèm theo nguồn nước bị nhiễm quặng sắt, quặng sắt kết dính vào thành ống vách và ống nâng nước chất liệu Thép (quặng sắt két dính bám vào thành ống thép sẽ ô xi hóa, rỉ sắt ăn mòm đường ống dẫn đến vỡ vách Giếng)
Phương pháp sửa chữa, tái sử dụng lại Giếng Khoan.Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá – nội dung công việc “ Sửa chữa, sục rửa, nạo vét đáy Giếng Khoan vách thép D219” độ sâu 75m – 90m tại công ty TNHH AOCC VIỆT NAM như sau:

Bảng Dự Toán sửa chữa giếng D219

bảng báo giá giếng khoan

STT
Hạng mục công việc
Đơn
vị
Khối
lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5
7
A
Sục rửa, nạo vét Giếng Khoan

1
Chi phí vận chuyển máy hơi cùng các thiết bị ( chuyển sang giếng tiếp theo sẽ không tính phần này )
chuyến
2.0
1,500,000
3,000,000

2
Ống nhựa D110 class 2( chuyển sang giếng tiếp theo không tính phần này )
m
50.0
84,000
4,200,000

3
Nhân công sục rửa Giếng
giờ
6.0
1,000,000
6,000,000

4
Nhân công nạo vét giếng
m
80.0
30,000
2,400,000

TỔNG
15,600,000

B
PHẦN TẠO VÁCH THÉP D168 LUỒN TRONG VÁCH D219
1
Ống thép hòa phát (dầy 3,7 mm)
m
50.0
630,000
31,500,000

2
Nhân công hàn mối nối ống thép
m
50.0
50,000
2,500,000

3
Nhân công hạ kết cấu( bằng máy cẩu )
ca
2.0
4,000,000
8,000,000
4
Nhân công lắp đặt máy bơm
lần
1.0
2,000,000
2,000,000
TỔNG
44,000,000

TỔNG A+B
59,600,000

C
THAY ĐỔI PHẦN B CHUYỂN SANG VÁCH NHỰA TIỀN PHONG D160

1
Ống nhựa D160 class 3
m
50.0
234,000
11,700,000
2
Keo, mang sông nối, phụ kiện
bộ
1.0
1,000,000
1,000,000

3
Vận chuyển
chuyến
1.0
1,000,000
1,000,000

4
Nhân công hạ kết cấu
ca
1.0
4,000,000
4,000,000

TỔNG
17,700,000

TỔNG A+C
33,300,000

( Bằng chữ vách Thép : Năm mươi chín triệu sáu trăn nghìn đồng)
( Bằng chữ vách Nhựa tiền phong: Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)

( Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)
( lưu ý: bảng giá trên áp dụng cho 1 giếng )

Xác Nhận của chủ đầu tư Trung tâm khai thác nước ngầm
Hoàng Anh

Bài Viết Liên Quan