khoan giếng xuyên đá

Khoan giếng xuyên đá
Khoan giếng đá
https://giengkhoan.net/san-pham/khoan-gieng-da-2/
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu khoan giếng xuyên đá ở những vùng địa lý có nhiều lớp đá… chúng tôi đã đầu tư một công nghệ khoan giếng công nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Đặc biệt khoan giếng xuyên đá bằng công nghệ tiên tiến nhất. Thủy lực chuyên đập đá từ D100 đến D300 (Φ100 đến Φ300)

khoan gieng xuyen da

Đọc tiếp