bảo vệ giếng khoan

Khoan giếng phương pháp khoan giếng, kê giàn khoan bằng phẳng rồi đặt mũi khoan (về phần tâm linh quý vị hãy xem ngày giờ động thổ và nếu đúng ngày giờ mà công nhân viên thợ khoan chưa kịp đến thì chúng ta vẫn có thể tự động thổ bằng xà beeng hoặc quốc, xẻng sau đó công nhân viên thợ đến là sẵn khoan).

bao bao ve gieng khoan

hãy bảo vệ giếng khoan bằng vỏ bọc bên ngoài


Giếng khoan gia đình đối với giếng khoan Φ60 hay giếng Φ48 nếu quý vị muốn đảm bảo cho giếng khoan khỏi bị ngấm nước bẩn vào giếng khoan (đối với giếng khoan <- 20m) và trống sụt nún trên bề mặt có phầm đất gạch trạc thì quý vị có thể mua ống Φ90 hoặc Φ110 từ 2m cho đến 12m tùy vào phần đất trạc của nền đất nhà quý vị, vì đối với giếng khoan nếu quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ nắp cho quý vị và sẽ tính ngoài phần giếng còn phần ống này không có trong giếng của quý vị.

Bài Viết Liên Quan