giấy phép thăm dò giếng khoan

Phần khoan:
Khoan giếng công nghiệp
Khoan hạ mực nước ngầm
Khoan lỗ chống sét, khoan lỗ đo lún
Khoan khảo sát, khoan thăm dò địa chất, nguồn nước
Khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn
Hoạt dộng đo đạc bản đồ
Lĩnh vực tư vấn:
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, bản Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường.
Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất, lập báo cáo trữ lượng nước sau thăm dò.
Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm – nước mặt.
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (Không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ rung…. ).
Lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.
Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật:
Thiết kế công nghệ, thiết bị ngành nước.
Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải.
Thổi rửa bảo dưỡng giếng khoan công nghiệp.
Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước cấp mọi quy mô.
Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp đặc thù.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý khí bụi.
Đo địa vật lý xác định điểm giàu nước, khoan thăm dò (khảo sát), khoan khai thác nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước, xử lý khí thải và chất thải rắn…
Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và cải tạo các hệ thống xử lý môi trường.
Hoạt động thương mại:
Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước cấp.
Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước thải.
Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý khí bụi.
Cung cấp các thiết bị đo, kiểm soát ô nhiễm môi trường Online.
Cung cấp các loại vật liệu lọc phục vụ cho xử lý nước cấp (Than hoạt tính, cát thạch anh, vật liệu khử Asen, Amoni…).
Cung cấp các vật tư, chế phẩm cho xử lý nước thải (Đệm vi sinh, đĩa phân phối khí, chủng vi sinh, chế phẩm sinh học khử mùi..).
Cung cấp hoá chất phục vụ xử lý nước (Hoá chất keo tụ, ổn định pH…).
Lĩnh vực khác:
Dịch vụ phân tích và đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và công nghiệp.
Thi công các công trình xây dựng dân dụng và cấp thoát nước phục vụ công, nông nghiệp.
Sản xuất, mua bán dụng cụ thí nghiệm.
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
Sản xuất chế tạo thiết bị cơ khí phục vụ ngành nước và môi trường.
Và một số lĩnh vực khác bổ sung theo giấy đăng ký kinh doanh.

Bài Viết Liên Quan